Ordfører

Ordfører i Gjerstad kommune i perioden 2019 - 2023 er Inger Løite (AP)

Alle politikerne har som mål å gjøre det beste for kommunen og dens innbyggere. Det er vår plikt og oppgave å arbeide for å gjøre Gjerstad kommune enda bedre. For å komme dit kan en velge ulike veier, men alle vil en at Gjerstad skal bli en enda bedre kommune. Derfor er det viktig med arbeidsplasser, en sunn næringsutvikling, gode og tilgjengelige boligbyggeområder, godt samferdselstilbud og et kulturtilbud.

Brokelandsheia er stedet der mye skjer i kommunen. Det har det vært klare politiske mål å utvikle Brokelandsheia fram til slik det er i dag. Men vi skal lenger. Når togstasjonen står der og Grenlandsbanen har knyttet Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen, vil Gjerstad være det mest sentrale stedet å bo.
Det jobbes nå svært mye med å få til en bygging av Grenlandsbanen parallelt med intercitytriangelet fra Porsgrunn til Oslo. Med toget inn i framtida knyttes Gjerstad tettere opp mot fjernere regioner. Gjerstad blir stedet der du kan bo, jobbe på det sentrale Østlandet og finne ro og rekreasjon i den flotte naturen Gjerstad har å by på.

Gjerstad er ei flott og inkluderende bygd!
Velkommen til Gjerstad!

Inger Løite
Ordfører Gjerstad

Om ordføreren

Ordføreren har i følge Kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Kommunestyret.

Ordføreren er kommunens rettslige representant, og underskriver på vegne av kommunen, der denne myndigheten ikke er tillagt andre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der hun er valgt medlem.

I det daglige har ordføreren tett kontakt med rådmannen på vegne av de folkevalgte.

Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.

Kontaktinformasjon

Inger Løite
Ordfører er sykemeldt til 31. august 2022. Varaordfører Steinar Pedersen fungerer.
E-post
Telefon 400 60 772