Ordfører

Steinar Pedersen (H) ble valgt til ordfører i kommunestyret 22.9.22 da Inger Løite fikk fritak for politiske verv for resten av perioden. Ordfører i Gjerstad kommune i perioden 2019 - 2022 var Inger Løite (AP).

Om ordføreren

Ordføreren har i følge Kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Kommunestyret.

Ordføreren er kommunens rettslige representant, og underskriver på vegne av kommunen, der denne myndigheten ikke er tillagt andre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der hun er valgt medlem.

I det daglige har ordføreren tett kontakt med kommunedirektøren på vegne av de folkevalgte.

Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.

Kontaktinformasjon

Steinar Pedersen
Ordfører
E-post
Telefon 90 66 59 21