Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser.

Oversikt over noen av oppgavene:

  • Sekretariatsfunksjon for alle råd og utvalg.
  • Valgsekretariatsfunksjon.
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider og ved forespørsler.
  • Administrere fritak og supplering av folkevalgte.

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter og sørger for at disse blir tilgjengelige for offentligheten via kommunens nettsider.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 90 01 96 94