Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser.

Oversikt over noen av oppgavene:

  • Sekretariatsfunksjon for alle råd og utvalg.
  • Valgsekretariatsfunksjon.
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider og ved forespørsler.
  • Administrere fritak og supplering av folkevalgte.

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter og sørger for at disse blir tilgjengelige for offentligheten via kommunens nettsider.