Politiske møter og saksdokumenter

Her finner du oversikt over alle politiske møter, med innkalling og protokoll.  

Møtekalender i eInnsyn 

 
Om du leter etter møtedokumenter fra før 1. juni 2019, må du ta kontakt med politisk sekretariat. Send epost til postmottak@gjerstad.kommune.no

Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra møtedato fram til den er godkjent i neste møte. 

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjoner 

Du kan finne delegerte vedtak (delegert fra kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespørsler/interpellasjoner på sakskartet. Delegerte vedtak fra administrasjonsutvalget kan inneholde personopplysninger, og er derfor ikke publisert i fulltekst.