Politiske møter med saksdokumenter

Her finner du oversikt over alle politiske møter, med innkalling og protokoll. Innkallingene er fullstendige med saksfremlegg og vedlegg.

Møter og dokumenter


Møter og dokumenter frem til 31. mai 2019


Om du leter etter eldre møtedokumenter, må du ta kontakt med politisk sekretariat, send epost til postmottak@gjerstad.kommune.no.

Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte, derfor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokoller fra møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjoner

Du kan finne delegerte vedtak (delegert fra kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespørsler/interpellasjoner i fulltekst på sakskartet. Delegerte vedtak fra administrasjonsutvalget kan inneholde personopplysninger, og er derfor ikke publisert i fulltekst.