Politiske møter med saksdokumenter

Her finner du oversikt over alle politiske møter, med innkalling og protokoll. Innkallingene er fullstendige med saksfremlegg og vedlegg.

Møter og dokumenter

(Åpne denne lenken i for eksempel Chrome ved å høyreklikke på den blå lenketeksten og velge "kopier linkadressen". Åpne Chrome og lim inn i URL-feltet.)


Om du leter etter eldre møtedokumenter, må du ta kontakt med politisk sekretariat, send epost til postmottak@gjerstad.kommune.no.

Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte, derfor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokoller fra møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjoner

Du kan finne delegerte vedtak (delegert fra kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespørsler/interpellasjoner i fulltekst på sakskartet. Delegerte vedtak fra administrasjonsutvalget kan inneholde personopplysninger, og er derfor ikke publisert i fulltekst.