Administrasjonsutvalget

I kommunelovens § 5-11 heter det at det i alle kommuner og fylkeskommuner skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg
Parti Navn Telefon
Kristelig Folkeparti Tone Helene Strat, leder 918 09 755
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland, nestleder 404 13 858
Høyre Steinar Pedersen 906 65 921
Senterpartiet Lars Einar Lunden 913 47 522
Arbeiderpartiet Gunn Britt Fosteråsen 952 42 483
Ansattrepresentant Janette Bråten 976 23 122
Ansattrepresentant Ole Lund 481 21 166
Administrasjonsutvalget er et partsammensatt utvalg ihht. Kommunelovas § 25.