Administrasjonsutvalget

I kommunelovens § 25 heter det at det i alle kommuner og fylkeskommuner skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalg Administrasjonsutvalget er et partsammensatt utvalg ihht. Kommunelovas § 25.
Administrasjonsutvalg
Parti Navn Telefon
AP Egil Nicolay Haugland, leder 994 55 207
AP Inger Løite 400 60 772
SP Knut Erik Ulltveit, nestleder 917 27 145
FRP Halvard Skaaland 404 13 858
SP Marie Bakka 911 68 113
Ansattrepresentant Janette Bråten 976 23 122
Ansattrepresentant Ole Lund 481 21 166