Administrasjonsutvalget

I kommunelovens § 5-11 heter det at det i alle kommuner og fylkeskommuner skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg
Parti Navn Telefon
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Høyre Steinar Pedersen 906 65 921
Arbeiderpartiet Bente Karlsen 997 66 601
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934
Senterpartiet Kai Ove Sandåker 902 07 898
Ansattrepresentant Janette Bråten 976 23 122
Ansattrepresentant Ole Lund 481 21 166
Administrasjonsutvalget er et partsammensatt utvalg ihht. Kommunelovas § 25.