Arbeidsmiljøutvalget

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg ihht. Arbeidsmiljølovas kapittel 7.

Arbeidsmiljøutvalget i Gjerstad kommune
Arbeidsmiljøutvalget
Navn Funksjon / representerer Telefon
Torill Neset Leder / arb. giver 911 89 779
Cathrine Hatlen Teglverket Nestleder / arb. taker 900 19 457
Lina Flaten Medlem / arb. giver 990 21 102
Lasse fosse Medlem / arb. giver 960 18 920
Trond Fjell Medlem / arb. giver 993 93 606
Ole Lund Medlem / arb. taker 481 21 166
Janette Bråten Medlem / arb. taker 976 23 122
Arne Lindtveit Medlem / arb. taker 959 42 880