Arbeidsmiljøutvalget

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg ihht. Arbeidsmiljølovas kapittel 7.

Arbeidsmiljøutvalget i Gjerstad kommune
Arbeidsmiljøutvalget
Navn Funksjon / representerer Telefon
Cathrine Hatlen Teglverket Leder / arb. taker 900 19 457
Torill Neset Nestleder / arb. giver 911 89 779
Christoph Münch Medlem / arb. giver 948 10 064
Lasse fosse Medlem / arb. giver 960 18 920
Christoffer Gautland Andersen Medlem / arb. giver 476 39 576
Ole Lund Medlem / arb. taker 481 21 166
Janette Bråten Medlem / arb. taker 976 23 122
Arne Lindtveit Medlem / arb. taker 959 42 880