Arbeidsmiljøutvalget

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg ihht. Arbeidsmiljølovas kapittel 7.

Arbeidsmiljøutvalget
Navn Funksjon / representerer Telefon
Cathrine Hatlen Teglverket Leder / arb. taker 900 19 457
Per Gunnar Johnsen Nestleder / arb. giver 900 13 649
Christoph Münch Medlem / arb. giver 948 10 064
Lasse fosse Medlem / arb. giver 960 18 920
Gunnar Wåsjø Simonsen Medlem / arb. giver 452 75 795
Ole Lund Medlem / arb. taker 481 21 166
Janette Bråten Medlem / arb. taker 976 23 122
Arne Lindtveit Medlem / arb. taker 959 42 880
Arbeidsmiljøutvalget i Gjerstad kommune