Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer. I perioden 2015-19 er de fordelt slik; Ap 2, Sp 3, Høyre 1 og Krf 1.

Formannskapet holder møte en gang i måneden. Møtene holdes i Frivilligsentralen og starter normalt kl. 18:30

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapet Formannskapet i Gjerstad kommune for perioden 2015 - 2019
Formannskapet
Parti Navn Telefon
Arbeiderpartiet Inger Løite, ordfører 400 60 772
Arbeiderpartiet Egil Nicolay Haugland 994 55 207
Senterpartiet Knut Erik Ulltveit, varaordfører 917 27 145
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934
Senterpartiet Marie Bakka 911 68 113
Kristelig Folkeparti Eddny Øybekk 416 13 923
Høyre Rune Hagestrand 934 33 700