Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer. I perioden 2019-2023 er de fordelt slik; Ap 2, Sp 2, Høyre 1. FRP 1. og Krf 1.

Formannskapet holder møte en gang i måneden. Møtene holdes i Frivilligsentralen og starter normalt kl. 18:30

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapet i Gjerstad kommune for perioden 2019-2023
Formannskapet
Parti Navn Telefon
Arbeiderpartiet Inger Løite, ordfører 400 60 772
Høyre Steinar Pedersen 906 65 921
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen 951 97 177
Fremskritspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Kristelig folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934
Senterpartiet Kai Ove Sandåker 902 07 898