Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer. I perioden 2023-2027 er de fordelt slik; H/FRP/KRF 4, Sp 2, AP 1.

Formannskapet holder møte en gang i måneden. Møtene holdes i formannskapssalen og starter normalt kl. 18:30

Møtene er åpne for publikum som tilhørere så langt plassen tillater det.

Formannskapet

Formannskapet
Parti Navn Telefon
Høyre Steinar Pedersen 906 65 921
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Høyre Randi Skorstøl 991 51 722
Kristelig Folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755
Senterpartiet Iselin Dalen Moe 907 70 497
Senterpartiet Lars Einar Lunden 913 47 522
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen 951 97 177
Formannskapet i Gjerstad kommune for perioden 2023-2027