Melding om forfall til politisk møte

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. 

 

Gyldig forfall
Unntaket fra møteplikten er at det foreligger gyldig forfall. Som gyldig forfall regnes omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd og uten å forsømme viktige og uoppsettlige forretninger og plikter, kunne ha møtt.

Ugyldig forfall
Ugyldig forfall vil for eksempel være private reiser og ærender, avvikling av ferie, arbeid (med mindre det foreligger helt spesielle grunner).

Dersom du dessverre må melde forfall til ett eller flere politiske møter, gjør du dette ved å fylle ut vårt elektroniske skjema: