Opplæringsmateriell og informasjon til politikerne - fra 2019

Her legges ut diverse opplæringsmateriell og annen informasjon til politikerne i Gjerstad kommune.

For deg som folkevalgt - lenke til KS nettside
Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023 - lenke til  "Tillit" i pdf-format
 
Veileder for eldreråd (ekstern lenke)

Veileder for ungdomsråd (ekstern lenke)