Planutvalget

Medlemmene av formannskapet, med tillegg av barnas representant, har funksjonen som planutvalg i kommunen.

Utvalget avholder møter etter behov.

 

Planutvalget i Gjerstad kommune for perioden 2015 - 2019
Planutvalget
Parti Navn Telefon
AP Inger Løite, leder 400 60 772
AP Egil Nicolay Haugland 994 55 207
SP Knut Erik Ulltveit, nestleder 917 27 145
SP Gro Eskeland 922 58 934
SP Marie Bakka 911 68 113
H Rune Hagestrand 934 33 700
H May Yvonne Hjellvik 996 16 141
Barnas representant Lina Flaten 990 21 102