Planutvalget

Medlemmene av formannskapet, med tillegg av barnas representant, har funksjonen som planutvalg i kommunen.

Utvalget avholder møter etter behov.

Planutvalget

Planutvalget
Parti Navn Telefon
Høyre Steinar Pedersen, leder 906 65 921
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland, nestleder 404 13 858
Høyre Randi Skorstøl 991 51 722
Kristelig Folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755
Senterpartiet Iselin Dalen moe 907 70 497
Senterpartiet Lars Einar Lunden 913 47 522
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen 951 97 177
Barnas representant Lina Flaten 990 21 102
Planutvalget i Gjerstad kommune for perioden 2023 - 2027