Planutvalget

Medlemmene av formannskapet, med tillegg av barnas representant, har funksjonen som planutvalg i kommunen.

Utvalget avholder møter etter behov.

 

Planutvalget

Planutvalget i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023
Planutvalget
Parti Navn Telefon
AP Inger Løite, leder 400 60 772
H Steinar Pedersen, nestleder 906 65 921
AP John Henrik Johansen 951 97 177
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Kristelig Folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755
SP Gro Eskeland 922 58 934
SP Kai Ove Sandåker 902 07 898
Barnas representant Lina Flaten 990 21 102