Planutvalget

Medlemmene av formannskapet, med tillegg av barnas representant, har funksjonen som planutvalg i kommunen.

Utvalget avholder møter etter behov.

 

Planutvalget

Planutvalget
Parti Navn Telefon
Høyre Steinar Pedersen, leder 906 65 921
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen 951 97 177
Arbeiderpartiet Inger B. Hommefoss 901 83 871
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Kristelig Folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934
Senterpartiet Kai Ove Sandåker 902 07 898
Barnas representant Lina Flaten 990 21 102
Planutvalget i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023