Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt råd  og skal være et samhandlings- og rådgivende organ for Gjestad kommune i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hovedintensjonen er å sikre medvirkning og bidra til økt deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.
Medvirkningen skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser, og skal etter loven være åpen, bred og tilgjengelig. Rådet velges av kommunestyret og består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
Rådet har møte og talerett i kommunestyret i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gjerstad kommune for perioden 2015 - 2019
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Telefon
Mona Hoel, leder 905 43 336
Else Uyar, nestleder 977 57 043
Knut Hagelia 975 02 113
Vivi Ausland Bakler 994 14 471
Tor Arne Nøst 401 74 159