Ungdomsrådet

I ny kommunelov vedtatt 2018, § 5-12,  er ungdomsråd lovpålagt på samme måte som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Det ble valgt nytt ungdomsråd i kommunestyret i februar 2020, for perioden 2020-21.

 

Gjerstad ungdomsråd
Funksjon Navn Skoletrinn Funksjon Navn
Medlem Solfrid Emblem Holte 10. trinn Varamedlem Frida Rød Lunden
Medlem Emil Rødland 10. trinn Varamedlem Oskar Flåta Nærdal
Medlem Anna Veivåg 9. trinn Varamedlem Ingrid Kåsa
Medlem Didar Asaad 9. trinn Varamedlem Christoffer Valle
Medlem Sinodos Yhdego 9. trinn Varamedlem Lars Erik Bråten
Medlem Erling Gryting Hafredal 8. trinn Varamedlem Tobias Flåta Nærdal
Medlem Chirine Asaad 8. trinn Varamedlem Anette Hagane
Mentor Iselin Dalen Moe
Mentor Halvard Skaaland