Ungdomsrådet

I ny kommunelov vedtatt 2018, § 5-12,  er ungdomsråd lovpålagt på samme måte som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Det ble valgt nytt ungdomsråd i kommunestyret i februar 2020, for perioden 2020-21. Det ble holdt suppleringsvalg til ungdomsrådet 21.10.21 hvor det ble valgt nye representanter for 9. og 8 trinn.

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen er sekretær for ungdomsrådet.

Gjerstad ungdomsråd
Funksjon Navn Skoletrinn Funksjon Navn
Medlem Ingrid Kåsa VGS Varamedlem Oskar Flåta Nærdal
Medlem Oscar Elias Gundersen VGS Varamedlem Gina Contana Salvesen
Medlem Henok Yemane Gebremichael 10. trinn Varamedlem Maxymillian Tomasz Trzcinski
Medlem Gudrun Fidje Gryting 10. trinn Varamedlem Ingrid Presthagen
Medlem Lisa Eskeland 9. trinn Varamedlem Zakaria Hosho
Medlem Per Olav Trydal 9. trinn Varamedlem Linnea Svendsen
Medlem Anne Eskeland 8. trinn Varamedlem Mina Flåta Nærdal
Mentor Iselin Dalen Moe
Mentor Halvard Skaaland

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Johnsen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 90 01 36 49
Mobil 90 01 36 49