Ungdomsrådet

I ny kommunelov vedtatt 2018, § 5-12,  er ungdomsråd lovpålagt på samme måte som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Det ble valgt nytt ungdomsråd i kommunestyret i februar 2020, for perioden 2020-21. Det ble holdt suppleringsvalg til ungdomsrådet 21.10.21 hvor det ble valgt nye representanter for 9. og 8 trinn.

Kommunedirektør Torill Neset er sekretær for ungdomsrådet.

Gjerstad ungdomsråd
Funksjon Navn Skoletrinn Funksjon Navn
Leder Solfrid Emblem Holte VGS Varamedlem Frida Rød Lunden
Medlem Ingrid Kåsa VGS Varamedlem Oskar Flåta Nærdal
Nestleder Erling Gryting Hafredal 10. trinn Varamedlem Tobias Flåta Nærdal
Medlem Chirine Asaad 10. trinn Varamedlem Anette Hagane
Medlem Henok Yemane Gebremichael 9. trinn Varamedlem Maxymillian Tomasz Trzcinski
Medlem Gudrun Fidje Gryting 9. trinn Varamedlem Ingrid Presthagen
Medlem Lisa Eskeland 8. trinn Varamedlem Zakaria Hosho
Mentor Iselin Dalen Moe
Mentor Halvard Skaaland

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Kommunedirektør
E-post
Telefon 911 89 779
Mobil 911 89 779