Ungdomsrådet

I ny kommunelov vedtatt 2018, § 5-12,  er ungdomsråd lovpålagt på samme måte som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Det blir valgt nytt ungdomsråd i kommunestyret i februar 2020, for perioden 2020-21.

I oversikten nedenfor står medlemmene i ungdomsrådet som ble valgt i 2017.

Kommunestyret vedtok den 15.12.16 å opprette Gjerstad ungdomsråd.
Gjerstad ungdomsråd
Funksjon Navn
Leder Dennis Andre Kveum
Nestleder Sigrun Eikeland Arnevik
Medlem Amalie Olsen
Medlem Mari Fone
Medlem Christian Kåsa
Medlem Sofie Helgesen
Medlem Sander Blesvik
Mentor Inger Løite
Mentor Halvard Skaaland