Valgstyret

Valgstyret består av 5 medlemmer og velges hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode.
Valgstyrets oppgaver og ansvar fremgår av valgloven.

Valgstyret

Valgstyret
Parti Navn Telefon
H Steinar Pedersen, leder 906 65 921
FRP Halvard Skaaland, nestleder 404 13 858
KRF Tone Helene Strat 918 09 755
H Randi Skorstøl 991 51 722
SP Iselin Dalen Moe 907 70 497
Valgstyret i Gjerstad kommune for perioden 2023 - 2027