Valgstyret

Valgstyret består av 5 medlemmer og velges hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode.
Valgstyrets oppgaver og ansvar fremgår av valgloven.

Valgstyret i Gjerstad kommune for perioden 2015 - 2019
Valgstyret
Parti Navn Telefon
AP Inger Løite, leder 400 60 772
AP Egil Nicolay Haugland 994 55 207
SP Knut Erik Ulltveit, nestleder 917 27 145
SP Marie Bakka 911 68 113
H May Yvonne Hjellvik 996 16 141