Valgstyret

Valgstyret består av 5 medlemmer og velges hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode.
Valgstyrets oppgaver og ansvar fremgår av valgloven.

Valgstyret i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023
Valgstyret
Parti Navn Telefon
AP Inger Løite, leder 400 60 772
H Steinar Pedersen 906 65 921
SP Gro Eskeland 922 58 934
KrF Tone Helene Strat 918 09 755
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858