Valgstyret

Valgstyret består av 5 medlemmer og velges hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode.
Valgstyrets oppgaver og ansvar fremgår av valgloven.

Valgstyret

Valgstyret
Parti Navn Telefon
H Steinar Pedersen, leder 906 65 921
AP John H. Johansen, nestleder 951 97 177
SP Gro Eskeland 922 58 934
KrF Tone Helene Strat 918 09 755
FRP Halvard Skaaland 404 13 858
Valgstyret i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023