Står du i manntallet?

For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Gjerstad kommune på valgdagen mandag 11. september må du stå oppført i kommunens manntall.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Gjerstad kommune i manntallslisten som vil være tilgjengelig etter 10. juli på kommunehuset ved å ringe oss på telefon 37 11 97 00 mandager og tirsdager mellom kl. 10:00 og 14:00.

Har du nylig flyttet til Gjerstad og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2023, skal du stå i Gjerstad kommunes manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra, og din stemme vil telle i fraflyttingskommunen. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være begrunnet og fremmes skriftlig innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen. Valgstyrets adresse er Gjerstad valgstyre, Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad.