Postliste eInnsyn fra oktober 2022

Gjerstad kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet og ser det som svært viktig å kunne gi god informasjon om kommunen sitt arbeid, og på den måten kunne bedre kunnskapen om hva kommunen driver med.  Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet.  

Daglig postliste for Gjerstad kommune på eInnsyn 

 

Hva inneholder postlisten?  

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i et halvt år.   

Saker og dokumenter som ikke publiseres i eInnsyn  

Arkivdelene Husbank, Innfordring, Flyktningeklienter, Elev og Barnehagebarn publiseres ikke på postlista i eInnsyn. Ingen av kommunens fagsystemer produserer offentlig journal. 

Rett til innsyn i offentlig virksomhet  

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Unntak skal være hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. Dette kalles meroffentlighet.  Når du krever innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig omfang saker av en bestemt art. 

Slik bestiller du innsyn   

På eInnsyn kan du søke etter et bestemt dokument i postlisten eller du kan bruke filtreringsfunksjonen til å se postlisten for en dag eller en lengre periode. Trykk på knappen "Bestill" for å be om innsyn i et dokument. 
Veiledning - slik bestiller du innsyn i et dokument via eInnsyn. 

Partsinnsyn 

Forvaltningsloven gir deg mulighet til å be om innsyn i “egne saker”.  Ønsker du innsyn i egne saker, ber vi deg om å ta kontakt med arkivtjenesten i Gjerstad kommune per brev eller telefon. Ikke send sensitive opplysninger per epost. Saksbehandlingstid er “uten ugrunnet opphold” (inntil 3 uker). 

Saksbehandlingstid ved innsyn etter offentlighetslova 

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig, dvs vanligvis samme dag, eller innen 1-3 arbeidsdager. Om du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, kan du regne det som et avslag. 

Fulltekstdokumenter 

Vi publiserer fulltekstdokumenter knyttet til saksfremstillinger, innkallinger og protokoller til politiske møter. Det betyr at du som innbygger kan åpne og lese dokumenter som ikke er unntatt med hjemmel i lov. Du må fortsatt be om innsyn i dokumenter i arkivdeler som ikke har fulltekstpublisering i eInnsyn og i dokumenter fra arkivdeler/fagsystemer som ikke er publisert i eInnsyn. Vi er i prosess med å fulltekstpublisere enkelte arkivdeler. 

Referanser