Ferier og planleggingsdager i barnehagene

Barnehagen i Gjerstad har fem planleggingsdager i året, og da er barnehagen stengt.

I barnehageåret 2019/20 har barnehagen disse planleggingsdagene:

  • Mandag 19. og tirsdag 20. august
  • Mandag 22. og tirsdag 23. juni
  • I tillegg har barnehagen en planleggingsdag som ikke er fastsatt enda.

      Barnehagen er feriestengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Kontaktinformasjon

Lina Flaten
Enhetsleder Visedal barnehage
E-post
Telefon 990 21 102

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.