Ferier og planleggingsdager i barnehagene

Barnehagen i Gjerstad har fem planleggingsdager i året, og da er barnehagen stengt.

I barnehageåret 2023/24 har barnehagen disse planleggingsdagene:

  • Mandag 14. august og tirsdag 15. august
  • Torsdag 1. februar
  • Torsdag 20. juni og fredag 21. juni

Barnehagen er feriestengt i uke 28, 29, 30 og 31.