Overgang fra barnehage til skole

Å begynne på skolen er en milepæl og en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til begynnelsen på skolegangen med spent forventning. Men for noen fortoner også barnehageslutt og skolestart seg som noe skummelt og utfordrende.

Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Begge er institusjoner for dannelse, lek, læring og omsorg, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen.

Overgangen fra barnehage til skole er både viktig og en naturlig del av livet. Derfor er barnehagen, skolen og foreldre sammen ansvarlige for å gjøre overgangen så god som mulig for alle barn. God overgang må først og fremst dreie seg om positive opplevelser for barnet.

I Gjerstad har barnehagene og skolen et godt samarbeid for å gjøre overgangen best mulig, og har derfor laget en plan for overgang mellom barnehage og skole  (PDF, 369 kB)