Vedtekter for Visedal barnehage

Barnehageeieren skal ifølge Lov om barnehager fastsette barnehagens vedtekter.

Gjerstad kommunestyre har 22.9.16 fastsatt disse vedtektene (PDF, 500 kB) for Visedal barnehage.