Vedtekter for Visedal barnehage

Barnehageeieren skal ifølge Lov om barnehager fastsette barnehagens vedtekter.

Gjerstad kommunestyre har 29.10.20 fastsatt disse vedtektene (PDF, 614 kB) for Visedal barnehage. Vedtektene gjelder fra 1.11.20.