Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Du kan ringe oss, møte opp personlig, eller sende e-post eller brev. 

Du kan også bruke et skjema for bekymringsmelding.

Privatpersoner kan velge å være anonyme. Barnevernstjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Meldeplikt

Hvem har meldeplikt?

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks. Alle meldere får en tilbakemelding om at barneverntjenesten har mottatt meldingen.

Barneverntjenesten vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den er åpenbart grunnløs. Undersøkelsen skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder.

Barneverntjenesten gir tilbakemelding til offentlig melder om det åpnes undersøkelse eller ei, likeledes gir barneverntjenesten tilbakemelding til offentlig melder om utfallet av undersøkelsen. 

Kontaktinformasjon Barneverntjenesten Øst i Agder:

Sentralbord telefon 479 93 333

Man - fre kl. 08:00 - 15:00

Åpningstider

Man - fre kl. 09:00 - 15:00

Postadresse

Postboks 33, 4971 Sundebru

Besøksadresse

Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru

Barnevernvakt akuttberedskap

kveld/helg telefon 37 01 31 01. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt

Kontaktinformasjon

Knut Hagen
Barnevernleder, enhetsleder Barneverntjenesten Øst i Agder
Telefon 905 47 348

Telefon sentralbord: 47 99 33 33