Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, kan du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Bruk skjema for bekymringsmelding når du melder til barnevernet.

Offentlig melder

Privat melder

Du kan også ringe oss eller møte opp personlig.

Privatpersoner kan velge å være anonyme. Barnevernstjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks. Alle meldere får en tilbakemelding om at barneverntjenesten har mottatt meldingen.

Barneverntjenesten vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den er åpenbart grunnløs. Undersøkelsen skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder.

Barneverntjenesten gir tilbakemelding til offentlig melder om det åpnes undersøkelse eller ei, likeledes gir barneverntjenesten tilbakemelding til offentlig melder om utfallet av undersøkelsen.