Beredskap - jodtabletter

Gjerstad kommune har slik beredskap når det gjelder jodtabletter:

 1. Kommunen har jodtabletter på lager til målgruppen 0 - 18 år, ammende og gravide.
 2. Kommunen vil distribuere jodtabletter til målgruppene innen 4 timer etter at evt. varsel er gitt av myndighetene. Hvis varselet gis i skole-/arbeidstiden vil tablettene bli utdelt på Abel skole, i barnehagene på Renstøl og Alvheim og Helsestasjonen på Abel (barn som ikke går i barnehage, ammende og gravide).
 3. Dersom en slik hendelse skulle inntreffe kveld eller helg må tablettene til alle aktuelle målgrupper (barn og unge 0-18 år, ammende og gravide) hentes på Helsestasjonen ved Abel skole. Det vil bli gitt beskjed via Visma (skole) eller Vigilo (barnehage). 
 4. Målgruppen varsles med befolkningsvarsling (Varsling 24) i tillegg til varsling via skolens og barnehagens systemer.

Det er på forhånd innhentet samtykke fra foreldre til barnehagebarn og skoleelever opp til 16 år for å kunne gi jodtabletter i skole-/barnehagetiden dersom varsel blir gitt.

Jodtabletter skal ikke tas før det er gitt beskjed fra myndighetene

Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA)  anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Viktigste grunn til dette, er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten, og om en alvorlig ulykke skulle skje kan varslingstiden bli kort. 

Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek. 

Målgruppe

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Dersom radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for:

 • barn under 18 år
 • gravide
 • ammende

Hvem vurderer om jodtabletter bør benyttes?

Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Derfor ber Helsedirektoratet landets kommuner forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Mer informasjon om jodtabletter

 • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
 • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
 • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.
 • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.

Informasjon på ulike språk - DSA
Jodtabletter ved atomulykker - DSA