Radonmåling i Gjerstad kommune i kommunale bygg og private boliger inkl. utleieboliger

Gjerstad kommune skal i løpet av perioden oktober til desember 2019 måle radon-nivået i alle kommunale bygg.

Det vil samtidig være mulig for privatpersoner i Gjerstad å gjennomføre målinger i bolighus o.l. Frist for bestilling av sporfilm for privatpersoner er 15. august 2019.

Spesielt oppfordres det til å gjøre målinger i utleieboliger, da det her foreligger et lovkrav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m3 som årsmiddelverdi. Kommunen er tilsynsmyndighet med radon i utleieboliger, og det vil kunne bli gjennomført tilsyn i forlengelsen av årets målinger.

Frist for bestilling av sporfilm for privatpersoner er 15. august 2019. Husk å oppgi antall.

Målingen foregår ved at en sporfilm plasseres i hver etasje i bygget i midten av oktober, fortrinnsvis oppholdsrom/soverom. Filmen hentes inn og sendes for avlesning i desember. I større bygg vil det kunne være nødvendig med flere sporfilmer i hver etasje.

Prisen pr. sporfilm vil ligge på ca. kr. 200.- inkl. kvantumsrabatt dersom bestilling via kommunen.

Mer om radon, målinger og tiltak mot radon i bygg finnes på nettsidene til Statens strålevern.

Interesserte kan bestille på dette skjemaet: