Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyrer for plansaker
Behandling Gebyrer 2024, avgiftsfritt - kr
For behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner 34.634
I tillegg til ovennevnte betales det pr tomt kr 1.507
For vesentlige endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 23.873
For mindre endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 7.579