Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Påkoblingsgebyr vann- og avløp
Tjeneste Pris m/mva Full pris
Vann påkoblingsgebyr 2015-2022 500 21516,25
Avløp påkoblingsgebyr 2015-2022 500 19458,75