Planer på høring

Når Gjerstad kommune har planer ute til høring vil du finne de på denne siden.

Veteranplan for Gjerstad kommune

Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Formannskapet vedtok 12.5.20 å legge planen ut på høring i perioden frem til 15. august.

Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.

Her er lenke til forslaget til veteranplan for Gjerstad kommune (PDF, 911 kB)