Reguleringsplaner under arbeid

Her vises et kartgrunnlag med markering av de planer som er under arbeid. (Settes inn senere)

  • Reguleringsplan Mostad, kommunalt boligfelt - under sluttbehandling
  • Reguleringsplan Fardalsmoen – privat planforslag for næringsområde. Forhåndskonferanse avholdt okt. 2010. Ikke varslet planoppstart.
  • Reguleringsplan Tollheia – privat boligfelt.  Planoppstart kunngjort i 2017, planprogram utarbeidet.

Artikkelliste