Levegg, gjerde

Gjerde/levegg er lette konstruksjoner. I et gjerde er minst 50 % av konstruksjonen åpen.

Finn ut om du må søke

Dette kan du gjøre uten søknad

Mindre levegger kan plassere i eller nær nabogrensen, er du utenfor unntakene for levegger må avstanden være 4 meter til nabogrense.

Vilkår for å unnta søknadsplikten

Er du utenfor et av punktene under må du søke.

 • Maksimal gjerdehøyde er 1,2 meter
 • Gjerde må plasseres formålsgrensen i reguleringsplanen hvis denne ligger innenfor eiendomsgrensen
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5,0 meter, inntil nabogrensen
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 meter, 1,0 meter fra nabogrensen
 • Konstruksjonen kan ikke være til hinder for frisikten.

Porter mot vei

Gjerde plasseres vanligvis i regulert formålsgrense eller eiendomsgrensen. Porter mot vei skal slå innover og plasseres minimum 6 m fra veikant og 5 m fra g/s-veikant

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

 • Reguleringsplanen har bestemmelser som begrenser høyden på gjerdet
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Konstruksjonen kommer i konflikt med frisikten mot vei
 • Konstruksjonen plasseres utenfor formålsgrensen
 • Innenfor en hensynssone
 • Du gjør flere tiltak samtidig

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette kan du gjøre selv

Denne typen søknad utløses gjerne av bestemmelser i reguleringsplanen eller at du bygger en høyere/lengre levegg enn hva unntakene tillater.

Vær oppmerksom på

Dette er de vanligste problemstillingene i byggesaker der du som privatperson søker:

 • Gjerdet/leveggen ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Reguleringsplanen har bestemmelser som begrenser gjerdehøyden
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter

Dette er konstruksjoner der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar), det kan likevel være spesielle forhold som gjør at du må benytte foretak

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er konstruksjoner du ikke kan gjøre uten private aktører. Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Hva er viktig i en søknad

Må du søke om gjerde eller levegg er vi opptatt av utforming og plassering, du må legge ved:

 • Målsatt situasjonskart som viser plasseringen
 • Tegninger som viser høyde og utforming
 • Avstandserklæring fra naboen hvis du bygger større/lengre enn hva unntakene sier (hvis relevant)
 • Søknad om dispensasjon (hvis relevant)

Er du usikker på hva du må legge ved bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.