Informasjon om fiberutbygging i Tuftene/Brokeland, Egddalen (Lars Mesel AS)-Mobrua inkl. Vik og Moreina-Valle Alle

Til de som bor i aktuelle utbyggingsområder:

Hvert år tildeles statlige midler til utbygging av områder i kommunene som er av ikke-kommersiell art. Dvs. hvor leverandører ikke kan bygge ut fiber pga. for høye utbyggingskostnader. Utbyggingen vil gi husstander gode bredbåndstjenester og TV-tjenester via fiberteknologi. Det er visse kriterier som gjelder for at utbyggingen kan starte.

Kriteriene for å få realisert utbyggingen vil være:

  • Minimum 70% oppslutning av støtteberettigede husstander.
  • Påkoblingsavgift på 4 900,- pr husstand. Dette inkluderer alt inn til første punkt i boligen.
  • 12 mnd. binding på valgfri produktpakke.

For dette prosjektet er Afiber AS valgt leverandør. Afiber er en lokal aktør som bygger fiber i østre del av Agder, og leverer Altibox TV & Bredbåndstjenester. Med kontor i Arendal sentrum, gode relasjoner til lokale entreprenører og en egen servicetekniker vil de sørge for å levere de beste produktene og den beste servicen lokalt.

Informasjon

Tegning av abonnement for å nå utbyggingsgrensen på 70 % er i gang. Det mangler fortsatt noen abonnement i enkelte områder for at utbyggingen kan starte. Da vi ikke kan avholde folkemøter ber vi husstandene følge med på facebookgruppen «Fiberutbygging i Gjerstad» og på våre hjemmesider under «Fiberutbygging i Gjerstad kommune».

Her kan du finne ut om din adresse er med i tilbudet og du kan bestille bredbånd:

Bestill via denne linken: https://bestillfiber.no

Kontaktinformasjon Afiber AS:

Nettside: https://www.afiber.no/kontaktoss/

Telefon: 37 88 58 88

Kontaktinformasjon Gjerstad kommune:

epost: lasse.fosse@gjerstad.kommune.no

Telefon: 960 18 920

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Leder stab, skjenkebevillinger
E-post
Telefon 96 01 89 20
Mobil 96 01 89 20

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.