Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et folkehelseprosjekt driftet av Agder idrettskrets. Timeplanen består av over 70 varierte lavterskelaktiviteter, blant annet yoga, saltimer, klatring, svømming, egentrening, tur med hund og ridning med mer. 

Se timeplanen på aktivpådagtid.no

Se kontaktinformasjon: Kontakt oss - Aktiv På Dagtid (aktivpadagtid.no)

Aktiv på dagtid i Gjerstad

 • Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging av flere aktiviteter i kommunen.

Du kan benytte deg av tilbudene på tvers av kommunegrensene. 

Hvem kan få tilbudet? 

Du kan delta hvis du: 

 • bor i Arendal, Grimstad, Gjerstad, Risør eller Lillesand
 • står helt eller delvis utenfor arbeidslivet
 • er mellom 16 og 70 år

Aktiv på dagtid er et folkehelsetiltak til en veldig billig pris. Du kan delta hvis du mottar støtte fra NAV for en av disse tjenestene:  

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd
 • Dagpenger
 • Individstønad
 • Stønad livsopphold
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Overgangsstønad
 • Sykepenger

NAV kan dekke din egenandel hvis det er naturlig å inkludere treningen i din tiltaksplan.

Du kan også betale selv, dersom du ikke mottar ytelser fra Nav nevnt ovenfor. Da melder du deg inn på nettsiden aktivpådagtid.no

Hva koster det?

Se prisene på nettsiden aktivpådagtid.no