Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for hele befolkningen og spesielt mennesker som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilssykdommer. Frisklivssentralen har som mål å bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse, samt forebygge og mestre sykdom. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller du kan ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler, kurs og gruppebaserte tilbud. Oppfølgingstilbudet er tidsbegrenset. 

Hvilke tilbud finnes?

Frisklivsresept: Vi tilbyr 12 ukers oppfølging og veiledning innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakksavvenning. 
Vi tilbyr også kurs i hverdagsglede, frisklivskurs/livsstilskurs og søvnkurs. Ta kontakt for mer informasjon om kursoppstart og kursinformasjon. Se også brosjyrer nedenfor:

Hvis du er interessert eller har spørsmål angående tilbudene så ta kontakt på:

Følg oss gjerne på Facebooksiden vår: Frisklivssentralen Gjerstad.