Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for hele befolkningen og spesielt mennesker som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilssykdommer. Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller du kan ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Frisklivssentralen er et tilbud for dem som trenger ekstra drahjelp for å komme i gang med gode vaner. Man vil få oppfølging en periode, inntil man vil være “klar til å stå på egne ben” i forhold til å opprettholde en varig forandring. Tilbudene er varierte, enkle og kan passe alle!

Frisklivssentralen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og frivillige lag og foreninger, samt private aktører innenfor levevaneområdet. De kommunale tilbudene vil være utfyllende i forhold til andre tilbud i området, og vil arbeide for å gjøre andre tilbud bedre kjent.

Hvilke tilbud finnes?

Gjerstad kommune holder på å starte opp frisklivssentralen. I første omgang tilbys gruppetrening, individuell trening og helsesamtaler. Samtalene tilpasses individuelt, og tar utgangspunkt i dine mål, ønsker, erfaringer og forutsetninger. En nyansatt frisklivskoordinator/fysioterapeut starter på nyåret, og vil ha et ansvar for å koordinere og starte opp relevante tilbud. Mer informasjon kommer.

Hvis du er interessert eller har spørsmål angående tilbudene så ta kontakt på:

Følg oss gjerne på Facebooksiden vår: Frisklivssentralen Gjerstad.