Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med forebygging, habilitering, rehabilitering og behandling. Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt og i grupper. Fysioterapitilbudet i Gjerstad kommune gis av kommunal fysioterapeut (kommunefysioterapitjenesten) og av tre privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. De fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene.

Kommunefysioterapitjenesten skal arbeide forebyggende, helsefremmende, i tillegg til å behandle og jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten følger opp både på helsestasjon, i skolehelsetjeneste, barnehage, på sykehjem, omsorgsboliger, og ved behov i eget hjem.

Tjenesten er rettet mot:  

  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening
  • eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet
  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 
  • barn med motoriske vansker, utviklingsforstyrrelser, kroniske lidelser eller psykiske vansker

Fra 01.01.2018 er det ikke krav om rekvisisjon fra lege for å få behandling hos fysioterapeut. Ved behov for fysioterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med fysioterapeuter som tar faglig vurdering av behovet.

Betaling

Som hovedregel må du betale en egenandel, denne teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstak 2 for 2018 er satt til kr 2025,-

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling for fysioterapeut.
Dette gjelder:

  • Barn under 16 år
  • Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kommunal fysioterapeut:

Martyna Slomczynska 94153719

e-post: martyna.slomczynska@gjerstad.kommune.no

Privat praktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i Gjerstad kommune:

Gjerstad fysioterapi SA:

Bård Kongsjorden 458 92 331

Jan Henrik Trondal 408 59 130

Stewarts Fysioterapi & Treningssenter:

Hege Masdalen Stewarts 95815221