Koronavaksine

Info på denne siden er sist oppdatert 15.1.2022

Vi fullfører vaksinasjon av oppfriskningsdose (dose 3) for alle over 18 år innen utløpet av februar 2022. Det må gå minst 20 uker fra man har tatt dose 2 til man kan ta dose 3.

Se nedenfor om vaksineringsdager. Vi sender SMS til de som er aktuelle for vaksinering. Alle over 18 år skal ha fått tilbud om oppfriskningsdose før utgangen av februar 2022.

Det kan være noen vi ikke har nådd frem til, eller noen kan ha ombestemt seg og likevel ønsker vaksinedose 1. Ta kontakt pr telefon 37 11 97 00 (hverdager kl 0900 - 1400) eller e-post post@gjerstad.kommune.no så blir du satt på liste til neste vaksineringsdag.

Hvordan tar kommunen kontakt med deg?

Alle som får tilbud om vaksine blir kontaktet av kommunen pr telefon eller SMS. 

Vi tar IKKE kontakt via sosiale medier, Messenger eller lignende. Du vil aldri få beskjed om at du må betale for vaksinen, og det vil IKKE være mulig å betale for å få vaksinen tidligere enn din tur "i køen". Det er bare ansatte (og frivillige) i Gjerstad kommune som ringer om vaksine, vi har ikke satt bort denne jobben til andre.

Immunsupprimerte - vaksine 3 og 4

FHI anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tar en oppfriskningsdose tre måneder etter ferdig grunnvaksinasjon uavhengig av om dette var 2 eller 3 doser. 

De som dette gjelder bestiller time ved å ringe kommunens sentralbord 37119700 mandag til fredag kl 0900 - 1400.  Dokumentasjon fremvises ved vaksinering.

Hva skjer når du kommer til vaksinasjon? 

Vaksinasjonen skjer i kommunehuset, 1. etg, Gå inn hovedinngangen, ved Prix.

 1. Vi tar imot deg og deler ut munnbind og håndsprit
 2. Du får vaksine 
 3. Du sitter i 20 minutter til observasjon etter vaksinen

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt på telefon 37 11 97 00 for å avbestille timen og avtale ny time.

Koronasertifikat 

Nå kan du hente ditt vaksinasjonssertifikat på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat.

Logg inn med Bank-ID og last ned sertifikatet. Du kan også gjøre dette på din mobiltelefon slik at du kan forevise sertifikatet ditt på reise.

Tilbud om å ta vaksine i Grimstad fra 4. januar 2022

Grimstad kommune har åpnet opp for at innbyggere over 18 år i andre kommuner , deriblant Gjerstad, kan bestille oppfriskningsdose i Grimstad, så lenge det er 20 uker eller mer siden andre dose. Du kan også bestille første eller andre dose. Se mer på grimstad.kommune.no/vaksine.  

Tidsplan for vaksinering i Gjerstad

Uke 4 (2022): Vaksinering i kommunehuset torsdag 27.1. kl. 1500 - 1800, oppfriskningsdose til innbyggere født i 2000 til 2002, samt noen eldre som nå har 20 ukers intervall siden dose 2. Drop-in i hele åpningstiden for andre som ønsker dose 1 og 2. 

 Uke 3 (2022): Vaksinering i kommunehuset fredag 21. januar kl. 0900 - 1530, oppfriskningsdose til innbyggere født i 1978 til og med 1999 (som har 20 ukers intervall fra dose 2). Noen eldre som nå har oppnådd 20 ukers intervall får også oppfriskningsdose 21.1. Vi tar også veldig gjerne i mot deg som nå ønsker dose 1 og 2.

Uke 2 (2022): Vaksinering i kommunehuset onsdag 12. januar kl. 0900 - 1530,  oppfriskningsdose til aldersgruppen 52-44 år (med 20 ukers intervall siden dose 2). 

Uke 1 (2022): Vaksinering i kommunehuset onsdag 5. januar kl. 0900 - 1530, oppfriskningsdose til aldersgruppen 60-52 år (med 20 ukers intervall siden dose 2).

Uke 51: Vaksinering i kommunehuset onsdag 22.12. kl. 0900-1530 oppfriskningsdose (dose 3), risikogrupper og aldersgruppen 64-55 år, ca 200 personer.

Uke 49: Vaksinering i kommunehuset fredag 10.12. kl. 0900 - 1530 dose 3 for personer over 65 år. Innkalling via telefon.

Uke 48: Vaksinering i kommunehuset fredag 3.12. kl.  0900 - 1730 dose 3 for personer over 65 år. Innkalling via telefon.

Uke 47: Vaksinering i kommunehuset onsdag 24.11. kl. 12- 18 dose 3 for de eldste innbyggerne og dose 2 for 16-17 åringene.

Uke 37: Vaksinering av 12-15-åringene med en dose, vaksineringen foregår på Abel skole.

Uke 35: Vaksinering i kommunehuset onsdag 1.9. kl.- 13-17. Denne uka vaksinerer vi med dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 31. Alle 16- og 17-åringene (født 2004 og 2005) ble tilbudt 1. vaksinedose 1.9. med dropin mellom kl. 13 og 18. Dette er siste planlagte massevaksineringsdag.

Uke 34: Vaksinering i kommunehuset onsdag 25.8.  kl. 13-17 og fredag 27.8. Gjerstad mottar 581 vaksinedoser. I hovedsak vil vi vaksinere med dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 29 og 30, i tillegg til enkeltpersoner som har meldt seg og nå ønsker vaksine.

Uke 33: Vaksinering i kommunehuset torsdag 19.8. Gjerstad mottar 126 vaksinedoser. I hovedsak vil vi denne uke vaksinere med dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 28 og noen av de som fikk dose 1 i uke 29, i tillegg til dose 1 til enkeltpersoner som har meldt seg og nå ønsker vaksine.

Uke 32: Vaksinering i kommunehuset torsdag 12.8. Gjerstad mottar 90 vaksinedoser. I hovedsak vil vi denne uke vaksinere med dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 26 og 27, i tillegg til dose 1 til enkeltpersoner som har meldt seg og nå ønsker vaksine.

Uke 31: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 5.8.21. Gjerstad mottar 192 vaksinedoser. Denne uke vaksinerer vi i aldersgruppen 25-39 år med dose 1, i tillegg til at de som fikk dose 1 i uke 25 nå får dose 2. Vi har nå tilbudt dose 1 til alle innbyggere over 18 år. Noen enkeltpersoner har av ulike grunner ikke mottatt tilbud om vaksine.

Uke 30: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 28.7. og torsdag 29.7.21. Gjerstad mottar 408 vaksinedoser. 61 personer får dose 2. Denne uken gir vi tilbud om vaksine til alle mellom 18 og 24 år som drop-in i kommunehuset mellom kl 13 og 17 onsdag 28.7. Torsdag 29.7. blir vi ferdig med første dose til alle over 40 år. 

Uke 29: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 22.7.21. Gjerstad mottar 126 vaksinedoser, av disse er 42 til dose 2. Vi fortsetter denne uke å vaksinere aldersgruppen 54-45 med dose 1, personer født til og med 1974 får tilbud denne uke.

Uke 28: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 15.7.21, 44 personer får dose 2. 40 personer får dose 1, dette er personer i gruppe 9, aldersgruppen 54-45. Intervall til dose 2 er 12 uker.

Uke 27: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 8.7.21, 34 personer får dose 2. 57 personer får dose 1, dette er personer i gruppe 8 og vi starter denne uke på gruppe 9, personer i aldersgruppen 54-45. Intervall til dose 2 er 12 uker.

Uke 26: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 1.7.21, 4 personer får dose 2, 98 personer får dose 1, dette er personer i gruppe 8, alder 64 - 55 år, personer født i 1959-64 får tilbud om vaksine. Intervall til dose 2 er 12 uker.

Uke 25: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 24.6., 31 personer får dose 2, 89 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 7 og så starter vi på gruppe 8, alder 64 - 55 år, personer født i 1956 -1958 får tilbud om vaksine. Intervall mellom dose 1 og 2 er økt til 12 uker for alle andre enn risikogruppene.

Uke 24: Vaksinering i kommunehuset, fredag 18.6., 35 personer får dose 2, 61 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 6)

Uke 23: Vaksinering i kommunehuset, fredag 11.6., 73 personer får dose 2, 41 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 5 og 6)

Uke 22: Vaksinering i kommunehuset, fredag 4.6., 66 personer får dose 2, 48 personer får dose 1 (personer i prioritetsgruppe 5, alder 64-55 år med underliggende sykdom/tilstand)

Uke 21: Vaksinering i kommunehuset, fredag 28.5., 84 personer får dose 2, 26 personer får dose 1 (født 1956 og har fylt 65 år, samt noen i prioritetsgruppe 5).

Uke 20: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 20.5., 66 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke.

Uke 19: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 12.5. fra kl 13.30, 23 personer får dose 2, 31 personer får dose 1 (født 1954-55)

Uke 18: Vaksinering i kommunehuset, 36 personer får dose 2, 36 personer får dose 1 (født 1953-54)

Uke 17: Vaksinering i kommunehuset, 30 personer får dose 2, 72 personer får dose 1, (født 1951-53)

Uke 16: Vaksinering i kommunehuset, 66 personer får dose 1, (født 1949-50).

Uke 15: Vaksinering i kommunehuset, 84 personer får dose 1, (født 1947-49) samt noen yngre enn 64 i risikogruppe.

Uke 14: Vaksinering i kommunehuset, 66 personer får dose 1, (født 1945-47), samt noen yngre enn 64 i risikogruppe.

Uke 13: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 31.3. 13 personer får dose 2, 23 personer får dose 1 (født 1944-45).

Uke 12: Vaksinering i kommunehuset. 36 personer får dose 1 (personer født 1942-44), ingen får dose 2 denne uke.

Uke 11: Vaksinering i kommunehuset. 29 personer får dose 1 (personer født 1941-42), 1 person får dose 2. 

Uke 10: Vaksinering i kommunehuset. 23 personer får dose 2, 13 personer får dose 1 (personer født 1940). 82 personer (helsepersonell) fikk Astra Zeneca-vaksine, før bruken av denne ble satt på pause.

Uke 9: Vaksinering i kommunehuset. Totalt 30 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke. I uke 9 og 10 mottar vi også til sammen 200 doser med Astra Zeneca-vaksine, disse skal i første omgang brukes til helsepersonell.

Uke 8: Vaksinering i kommunehuset. Totalt 42 personer får dose 2, ingen nye får dose 1 denne uke.

Uke 7: Vaksinering i kommunehuset. 18 personer får dose 2 og 24 personer får dose 1. 

Uke 6: Vaksinering i kommunehuset. 30 personer fikk dose 1 og 6 personer fikk dose 2.

Uke 5: Vaksinering i kommunehuset. 35 personer i alderen 88-84 år fikk første dose med vaksine 4.2.21, i tillegg til noe helsepersonell.

Uke 4: Vi starter vaksinering i kommunehuset. De første som fikk tilbud om vaksine er 12 personer i aldersgruppen 85+

Uke 1-3: Vaksinering av beboere på sykehjem og i paviljong 1-3 ved omsorgssenteret. Disse har fått dose 2 i ukene 4-6.

Prioritering

Alle får informasjon etter hvert som det er  deres tur. I starten i 2020 vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år.
 11. Alder 25-39 år.

Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

 

Om vaksinen

Det er Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som har vært gitt i Gjerstad. Vaksinen gis i to doser med litt varierende mellomrom, i henhold til FHIs retningslinjer til enhver tid. Alle over 45 år anbefales å ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter dose 2. De mellom 44 og 18 år kan ta slik oppfriskningsdose.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. 

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside