Du får utlevert gratis selvtest her:

Legekontoret på Brokelandsheia, i åpningstiden mandag til fredag

 YX Gjerstad i Egddalen, i åpningstiden alle dager

Test deg i Gjerstad

Informasjon på denne siden er oppdatert 22.11.2022

Du finner utfyllende informasjon om korona på www.helsenorge.no. 

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Man kan fortsatt teste seg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig. Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres. 

Hva skal man gjøre ved positiv test? 

Dersom man har tatt en test som blir positiv gjelder rådet om å holde seg hjemme når man er syk.  

Hva skal man gjøre ved negativ test? 

Dersom man har tatt en test som blir negativ gjelder rådet om å holde seg hjemme når man er syk. 

Du får gratis selvtest her:

  • Legekontoret på Brokelandsheia, i åpningstiden mandag til fredag
  •  YX Gjerstad i Egddalen, i åpningstiden alle dager

Test før utenlandsreise

Noen land har krav til koronatest før innreise i landet. Gjerstad kommune tilbyr ikke testing før utenlandsreise. I noen byer tilbyr legesentre slik test. Se den enkelte kommunes nettside.

De største flyplassene tilbyr privat koronatesting: