Test deg i Gjerstad

Koronatesting (oppdatert 17.1.22)

PCR-test

Fra uke 3/22 benyttes PCR-test primært for de som har testet positivt på en selvtest eller ikke får til å bruke selvtest. Husstandsmedlemmer/nærkontakter kan bruke selvtest, men positiv selvtest bør bekreftes med PCR-test.

Testing med PCR-test for Covid-19 i Gjerstad kommune foregår på legekontoret, ordinært alle hverdager fra kl. 10.30. Du må bestille time. Ring eller send sms til vår Korona-telefon (kun for timebestilling), tlf. 901 42 717. Telefonen er åpen mandag - fredag kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00. Følg med på informasjon om åpningstider da dette kan variere.

Ved bestilling på SMS: Oppgi fullt navn, personnummer (11 siffer), symptomer (og når det startet), evt. annen årsak (eks. utenlandsopphold) og navn på fastlegen din.

Selvtest/hurtigtest

Har du testet positivt på en selvtest ber vi deg registrere deg her: hjemmetest.remin.no Det gir oss verdifull informasjon i arbeidet med å spore opp andre som kan være smittet og hindre at disse smitter andre. Takk for din hjelp!

Tester du positivt skal du i isolasjon snarest. Alle positive selvtester bør bekreftes med PCR test på legekontoret. Du må selv bestille time til PCR-test ved å ringe Korona-telefonen for testbestilling tlf. 901 42 717. Se åpningstid for telefonen ovenfor på denne siden.

Hurtigtestene er ikke så sensitive de første dagene etter at du har blitt smittet, fordi for lite virus skilles ut til at prøven blir positiv. Derfor er det viktig at du tar flere tester i de neste dagene. Barn under 12 år kan også bruke hurtigtester. 

Se lovpålagte bestemmelser om isolering på FHI's hjemmeside.

Hvem kan få selvtester

  • Øvrige nærkontakter - inntil to tester per person til testing på dag tre og fem. 
  • Nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære - inntil to tester til testing umiddelbart og på dag syv.
  • Barn og unge og andre med nyoppståtte symptomer kan hente en test per person.

Testing skal være i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer. (FHI, Hdir.)

Det er altså bare de som er nærkontakter eller har symptomer som kan få selvtester. Det er ikke anledning til å hente og lagre selvtester hjemme «i tilfelle man skulle få bruk for det». De som vil ha selvtester utover de grupper som er nevnt ovenfor må kjøpe på apoteket/butikken eller benytte seg av eventuell utdeling via arbeidsgiver.

Hvem kan hente

NB! Kun friske personer uten symptomer kan hente selvtester - har du symptomer må du få andre til å hente selvtestene.

Foreløpig (17.1.22) kan hurtigtester hentes på legekontoret i åpningstiden mandag-fredag. Senest onsdag 19.1.22 vil vi ha på plass sted for utlevering av hurtigtester som er åpent alle dager og kvelder i uka.

 

Skulle du få symptomer utenom åpningstid:

  1. Forhold deg som om du er smittet og gå i selvpålagt karantene inntil du får testet deg.
  2. Er du alvorlig akutt syk, gjør det du ellers ville ha gjort. (Øyeblikkelig hjelp hos fastlege lokalt dagtid – legevakt kveld/ helger.)

Hvem bør teste seg?

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste ti dagene.

Svar på prøven

Tester du positivt på PCR-test, blir du ringt opp av smittesporingsteamet. 

Det tar vanligvis 24 timer før testen er analysert, men det kan ta noe lenger tid.  Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her. Logg inn for å se prøvesvar

I tillegg til svar på covid-19-testen kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført. Svar på prøver som ikke analyseres på medisinske mikrobiologiske laboratorier, som for eksempel hurtigtester for covid-19, vises ikke.

Hold deg hjemme til du får svar

Du må holde deg hjemme til du får svar på prøven. NB: Selv om du får en negativ test, må du holde deg hjemme helt til du er symptomfri. Ved positiv test gjelder egne karanteneregler

Karantene

Vær oppmerksom på at selv om covid-19 ikke er påvist, kan det hende du likevel skal være i karantene.