Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du  bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.
 

Hvem kan få tilbudet?

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du få et ledsagerbevis. Du må være over 8 år. 
 

Slik søker du

Send søknad med vedlegg til Gjerstad kommune v/ Randi Lundvall, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller på e-post til randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av biblioteksjef/kultursekretær.
 

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. Du kjøper selv ordinær billett, og kan ta med deg ledsager gratis på steder som godtar ledsagerbevis.

Referanser

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef