Parkeringskort for forflytningshemmede

Kommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til fører av motorvogn (eller passasjer) som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noe avstand.

Hvem kan søke?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Slik søker du


Søknadsskjema m/legeerklæring fås tilsendt ved henvendelse til Enhet for pleie og omsorg, tlf. 37 11 95 17 eller ved å laste ned filer her:

Søknadsskjema m/legeerklæring + passfoto sendes til:
Gjerstad kommune, Enhet for pleie og omsorg, 4980 Gjerstad.

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang:


Dersom du oppfyller kriteriene, blir det utstedt en parkeringstillatelse. Parkeringstillatelsen gir deg mulighet til å parkere på reserverte parkeringsplasser og offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
Parkeringstillatelsen aksepteres også i EØS-land.

Saksbehandlingstid:


Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Klagemuligheter:


Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak og er tidsbegrenset. Vedtaket kan påklages. Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Kun på- og avstigning hvis du ikke har tillatelse

Hvis du ikke har tillatelse til å stå på parkeringsplass for forflytningshemmede, har du nå kun lov til å stanse for på- og avstigning. Du har ikke anledning til å forlate bilen. Bestemmelsen gjelder både for offentlige og private parkeringsplasser. 

Lover og regler

Parkeringsforskriften kap. 6

Kontaktinformasjon

Anita Høgbråt
Konsulent
E-post
Telefon 91 80 31 91

Saksbehandler for vederlag for opphold for beboere, parkeringskort, informasjon/service til brukere av alle sosiale tjenester i PLO, bistand med søknader, utfylling av skjema, informasjon TT-kort(Transporttjenesten for funksjonshemmede), fakturere alle tjenester i PLO m.m.