Om enhet for helse og omsorg

Enheten er Gjerstad kommunes største, og er delt opp i tjenesteavdelinger.

Organisasjonskart over enheten fra 1. februar 2022

 

Hvem er vi?

Leder Navn Epost Telefon
Enhetsleder helse og omsorg Christoph Münch christoph.munch@gjerstad.kommune.no 948 10 064
Tjenester Tjenesteledere Epost Telefon
Habilitering Ann-Jorunn Greva ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no 481 82 416
Hjemmetjenesten  Anna Marie Hagelia anna.marie.s.hagelia@gjerstad.kommune.no 900 94 209
Institusjon Åse Namsvatn Bjørkholt ase.namsvatn.bjorkholt@gjerstad.kommmune.no 900 96 260
Psykisk helse og avhengighet Morten Langmyrbråten morten.langmyrbraten@gjerstad.kommune.no 901 32 078
Forebygging og utvikling Camilla O. Sunde camilla.sunde@gjerstad.kommune.no 909 54 180