Prisliste for tjenester i helse og omsorg

Prisliste for tjenester i Helse og omsorg

Prisliste for tjenester i Helse og omsorg
Tjeneste Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
INSTITUSJON
Korttidsopphold, døgn 180
Dagopphold / dagtilbud (Mat: betaler pr. måltid) 100
80
Døgnopphold hybel 335
Tilgang TV-sentral (hus 1, 2, 3 og hybler) 140
Langtidsopphold, egen forskrift
HJEMMETJENESTER Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
Ambulerende vaktmester 360
Trygghetsalarm 395
Vask av tøy 560
Salg av krykker 200
Ispigg til krykke 50
Leie av kommunale hjelpemidler 150*
*maks kr 600,-
HJEMMEHJELP Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
nettoinntekt inntil 2G 215
nettoinntekt 2 - 3G 240
nettoinntekt 3 - 4G 290
nettoinntekt 4 - 5G 320
nettoinntekt over 5G 375
LEVERING AV MAT Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
Full kost 4100
Middag - 7 dager pr. uke 2150
Middag- mindre enn 7 dager pr. uke 90
Grøt 50
Frokost/lunch/kveldsmat 40
Levering av middag 200

Nettoinntekt inntil 2 G: inntil kr. 212 798

Nettoinntekt 2 - 3 G: kr. 212 799 - 319 197

Nettoinntekt 3 - 4 G: kr. 319 198 - 425 596

Nettoinntekt 4 - 5 G: kr. 425 597 - 531 995

Nettoinnekt over 5 G: fra kr. 531 996