Prisliste for tjenester i helse og omsorg

Prisliste for tjenester i Helse og omsorg

Prisliste for tjenester i Helse og omsorg
Tjeneste Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
INSTITUSJON
Korttidsopphold, døgn 180
Dagopphold / dagtilbud (Mat: betaler pr. måltid) 100
Transport dagtilbud 85
Døgnopphold hybel 350
Tilgang TV-sentral (hus 1, 2, 3 og hybler) 180
Langtidsopphold, egen forskrift
HJEMMETJENESTER Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
Ambulerende vaktmester 400
Trygghetsalarm 410
Vask av tøy 580
Salg av krykker 200
Ispigg til krykke 50
Leie av kommunale hjelpemidler 150*
*maks kr 600,-
HJEMMEHJELP Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
nettoinntekt inntil 2G 215
nettoinntekt 2 - 3G 240
nettoinntekt 3 - 4G 290
nettoinntekt 4 - 5G 320
nettoinntekt over 5G 375
LEVERING AV MAT Pr. time Pr. mnd Pr. stk.
Full kost 4200
Middag - 7 dager pr. uke 2200
Middag- mindre enn 7 dager pr. uke 95
Grøt 50
Frokost/lunch/kveldsmat 50
Levering av middag 200

Nettoinntekt inntil 2 G: inntil kr. 222 954

Nettoinntekt 2 - 3 G: kr. 222 955 - 334 431

Nettoinntekt 3 - 4 G: kr. 334 432 - 445 908

Nettoinntekt 4 - 5 G: kr. 445 909 - 557 385

Nettoinntekt over 5 G: fra kr. 557 386