Rus og avhengighet

Arbeidet med rus og avhengighet i Gjerstad kommune vektlegger en helhetlig tenkning og tverrfaglig tilnærming. Videre stikkord er:

 •  forebygging
 •  tidlig oppdagelse og intervensjoner
 • rehabilitering, samt behandling og skadereduksjon

Arbeidet omfatter hovedsakelig tre typer rusmiddelproblemer: alkohol, medikamenter og narkotika.

 • Primært rådgivning og veiledning og oppfølging av eventuelle beslutninger
 • Oppfølgende virksomhet ved bekymringsmeldinger fra andre tjenester og pårørende
 • Motiverende samtaler
 • Lavterskeltilbud
 • Ettervern
 • Praktisk hjelp til enkelte rusavhengige; som kjøring, bestille timer, følge til og delta på møter
 • Samarbeid med private og/eller kommunale tiltak.
 • «Losfunksjon» i NAV-systemet, for å hjelpe bruker i et ukjent system som gir økonomiske ytelser og mulighet for jobb.
 • Hjelp til å finne ny bolig, flytting med mer.
 • Samarbeid med pårørende.
 •  Deltagelse i «Kjærlighet og grenser», en gang i året.
 •  Praktisk bistand/hjelp til husholdningen.
 •  Ernæring og kostholdshjelp for enkelte.
 •  Oppfølging av brukere med et langt kommet rusmiddelmisbruk.
 •  Forebyggende arbeid.

Kontaktinformasjon

Morten Langmyrbråten
Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet
E-post
Telefon 90 13 20 78