Hjelp til å skaffe bolig

Hvem kan få hjelp til å skaffe seg bolig?

Personer over 18 år som er aktive boligsøkere, men som av ulike årsaker har spesielt vanskelig for å skaffe bolig på egenhånd, kan få hjelp av kommunen.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr samtaler og praktisk oppfølging for å komme inn på det private eller det kommunale leiemarkedet. Oppfølging tilbys i utgangspunktet i tre måneder, men dette vurderes i hver enkelt sak. Vårt mål er å bidra til en trygg overgang til varig bolig.

Ta gjerne kontakt med NAV Gjerstad for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

NAV Gjerstad
E-post
Telefon 55 55 33 33
Trond Fjell
Teamlederleder NAV Øst i Agder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 99 39 36 06