DigiHelse

Dette tilbudet sikrer at du som mottar tjenester fra kommunen, eller dine pårørende, enkelt kan ta kontakt om det som er viktig for deg. Du slipper å tenke på når det er telefontid og kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg. Du får oversikt over hva du mottar av hjelp og kan enklere planlegge hverdagen.

Du som mottar hjemmesykepleie, psykisk helse, ergo- og fysioterapi, kan nå kommunisere med tjenesten digitalt ved å bruke nettstedet helsenorge.no

DigiHelse, digital innbyggerdialog, er etablert i Gjerstad kommune for alle som mottar hjemmebaserte tjenester som: hjemmesykepleie, ergoterapi, fysioterapi, hverdagsrehabilitering og psykisk helse og avhengighet.

På nettsiden kan du sende og motta meldinger. For deg som har hjemmesykepleie kan du også se avtaler og få varsler om utførte besøk. Noen ganger kan det være hensiktsmessig at det er de pårørende som er logget inn på vegne av sine nære. 

Logg inn på helsenorge.no

Dette tilbudet sikrer at du som mottar tjenester fra kommunen, eller dine pårørende, enkelt kan ta kontakt om det som er viktig for deg. Du slipper å tenke på når det er telefontid og kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg. Du får oversikt over hva du mottar av hjelp og kan enklere planlegge hverdagen.

Har du hjemmesykepleie kan du:

  • Sende meldinger til tjenesten via Helsenorge.no
  • Se fremtidige avtaler og avbestille besøk eller avtaler du ikke trenger (kun hjemmesykepleien) 
  • Meldingene blir lagret, slik at du alltid har oversikt over alle meldinger mellom deg og oss. Du får varsel på SMS eller e-post når vi har svart deg eller du har en ny melding på helsenorge.no
  • I kalenderen kan du se avtalene dine med hjemmesykepleien og du kan avbestille besøk du ikke trenger (kun hjemmesykepleien). 

Du kan gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no, https://www.helsenorge.no/fullmakt/

Ved henvendelser foretrekker vi at helsenorge.no blir brukt, men dersom noe haster må du ta kontakt per telefon.

Her kan du lese mer om hva Digihelse er

Brukerstøtte

  • Om du trenger hjelp med innlogging eller annet kan du ringe og få veiledning på tlf: 23 32 70 00  
  • Benytt tastevalg 1.
  • Telefontid er mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Her finner du opplæringsfilmer:

Om kommunal helsetjeneste på helsenorge.no

 

Om Christian, en bruker av kommunale hjemmetjenester:

 

Slik logger du deg inn på helsenorge.no:

 

Slik skriver du en ny melding på helsenorge.no:

 

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret i enhet for helse og omsorg
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon
E-post
Telefon 47 70 07 12
Camilla Ordahl Sunde
Tjenesteleder Forebygging og utvikling
E-post
Telefon 90 95 41 80