Velferdsteknologi i Gjerstad kommune

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde for å møte fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. Ulike velferdsteknologiske løsninger tilbys og tildeles på samme måte som andre tjenester i kommunen.

Hva kan velferdsteknologien gjøre for meg?

Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologi retter seg mot alle aldersgrupper og diagnosegrupper, men er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse. Teknologien kan også bidra til å avlaste pårørende.

For personer med demens kan det bli vanskelig å lære nye ting. Selv om en tenker at det ikke er behov for velferdsteknologi tidlig i forløpet kan det likevel være lurt å starte tidlig, eller takke ja dersom kommunen tilbyr en løsning. Da får en tid til å lære hvordan løsningen fungerer og dermed sannsynligvis mestre bruk av teknologi bedre senere i sykdomsforløpet.

Kommunen kan informere deg om hva som finnes av velferdsteknologi i din kommune, og hvilke løsninger som kan være nyttige for deg.

Hva er velferdsteknologi?

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan være et produkt som brukes alene, eller det kan være et produkt som er en del av en teknisk løsning. Eksempler er:

  • Trygghetsalarm med mulighet for tilkobling av ulik sensorteknologi som røykvarsler, gulv- og sengematte og fall- og bevegelsessensor
  • Dørsensor
  • Digitalt kameratilsyn
  • Elektronisk medisineringsstøtte
  • En GPS som kan gi frihet til å ferdes utendørs. En GPS kan spores, og personen som bærer den kan lokaliseres. Dette gir trygghet både til bruker og pårørende.

Hvordan komme i gang?

Det finnes mange løsninger for velferdsteknologi, både det du kan låne fra kommunen, hjelpemidler en kan søke fra NAV hjelpemiddelsentral og det en kan kjøpe selv. Forbruksteknologi kan kjøpes i butikker som selger elektronikk, Enklere liv, på internett og i andre utstyrsbutikker.

Hvem kan hjelpe meg?

  • Ansatte i helse og omsorg veileder gjerne innen velferdsteknologi og kan hjelpe med å foreslå aktuelle løsninger.
  • NAV har god kompetanse om velferdsteknologi. På NAVs nettsider om hjelpemidler kan du lese mer om hva du kan få hjelp til. Her finner du også informasjon om hvordan du kan søke om hjelpemidler

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret i enhet for helse og omsorg
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon
E-post
Telefon 47 70 07 12
Camilla Ordahl Sunde
Tjenesteleder Forebygging og utvikling
E-post
Telefon 90 95 41 80