Tilbud for voldsutsatte og -utøvere

Alle har rett til å føle seg trygge i sitt eget hjem, velge sine egne venner, velge skole og jobb og å fortelle om sine egne meninger uten at det fører til noen form for straff. 

Blir du utsatt for noe som er vondt og vanskelig, fra noen nær deg?

 • Føler du deg alene?
 • Er du redd for foreldrene dine og/eller noen andre voksne i eller utenfor familien?
 • Gjør den som du er redd for, det vanskelig for deg å treffe andre i familien/venner?
 • Truer den du er redd for med vold?
 • Gjør den du er redd for deg flau og lei deg foran andre?
 • Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
 • Sier den som gjør det vonde eller det du ikke liker at den gjør med deg at de ikke gjør det eller at du ikke får lov til å fortelle om det til andre?
 • Truer den du er redd for med at noe vil skje med deg eller noen andre hvis du forteller om det som har skjedd?
 • Sier den som gjør noe galt som du ikke liker at den gjør med deg, at det er du selv som har skylden for at de gjør det de gjør?

Slik skal ingen mennesker ha det i livet sitt. Det finnes hjelp! Fortell om det som er vanskelig til en annen enn den som du er redd for.

Helsesøster

Helsesøster kan kontaktes for samtale, eller hjelpe deg å finne hvem som best kan hjelpe deg. Hvis du ikke kjenner til hvem som er helsesøster nærmest deg, kan du kontakte helsestasjonen/skolehelsetjenesten.

Barnevernet

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter og får nødvendig hjelp til rett tid. Barnevernet skal også gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon, slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg.

Psykisk helsehjelp på skolene

Det er helsesøster på barneskolene og Abel ungdomsskole som kan henvise videre ved behov.

Samtaleoppfølging for voksne over 18 år – bearbeidelse av hendelser

Har du vært utsatt for vonde hendelser og har behov for samtale og bearbeidelse av opplevelsene dine? Ta kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen og søk om samtaleoppfølging.

Politi

Ring 02800, så blir du satt over til ditt lokale politikontor.

Vern for eldre

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Telefon: 80 03 01 96

Østre Agder krisesenter 

Østre Agder krisesenter kan tilby deg dagsamtaler, samtalegrupper, overnatting, eller bare en telefonsamtale når hverdagen blir vanskelig å håndtere alene. Telefon: 37 01 32 80

Overgrepsmottak

Mottaket er for personer som har fylt 15 år og som har vært utsatt for et seksuelt overgrep eller krenkelse i løpet av de siste 7 dager. Mottaket er for både gutter og jenter og menn og kvinner. Telefon: 116 117

Familiekontoret

Familiekontoret i Aust-Agder er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familiekontorets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med Familiekontoret i Aust-Agder. Telefon: 37 00 57 80. E-post: familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

Alternativ til vold (ATV)

ATV er lokalisert i Arendal og er et tilbud til voldsutøvende menn. Primært utøvere med barn. Telefon: 46 88 94 95 (ikke sms). E-post: arendal@atv-stiftelsen.no

Støttesenter mot seksuelle overgrep – Agder (SMSO)

SMSO gir tilbud til menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og som voksen, og til pårørende til utsatte og er et lavterskeltilbud. Bruker trenger ikke henvisning, det skrives ikke journal, og senteeret brukers slik det best passer den enkelte. Tilbudet ved senteret er gratis. http://www.smso-agder.no/ Telefon: 32 02 02 00 / 917 89 035

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Kristiansand er et tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge som har vært utsatt for, eller der det foreligger mistanke om seksuelle overgrep og/ eller vold.

dinutvei.no - en veiviser ved vold og overgrep

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Støttetelefon for incestutsatte og pårørende

Gratis heldøgnbemannet tjeneste. Telefon: 800 57 000.

Andre nyttige nettsteder og tilbud

 • www.116111.no  gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt
 • www.korspahalsen.no  Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg
 • www.incest80057000.no Hjelp for seksuelt misbrukte
 • www.seif.no Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). Telefon: 22 03 48 30
 • www.morild.org  For deg som har en far eller mor med psykiske problemer
 • www.barweb.no Et snakkested for deg som har en du bryr deg om, som er rusmisbruker   
 • www.klara-klok.no For deg som har spørsmål som er vanskelige å stille
 • www.barnogunge.no Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere
 • www.ung.no Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på
 • www.utsattmann.no For og av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep