Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyrer for plansaker
Behandling Gebyrer 2020, avgiftsfritt - kr
For behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner 20.341
I tillegg til ovennevnte betales det pr tomt kr 1.284
For vesentlige endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 20.341
For mindre endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 6.458