Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyrer for plansaker
Behandling Gebyrer 2019, avgiftsfritt - kr
For behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner 19.749
I tillegg til ovennevnte betales det pr tomt kr 1.247
For vesentlige endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 19.749
For mindre endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 6.270