Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyrer for plansaker
Behandling Gebyrer 2023, avgiftsfritt - kr
For behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner 33.048
I tillegg til ovennevnte betales det pr tomt kr 1.438
For vesentlige endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 22.780
For mindre endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 7.232