Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyrer for plansaker
Behandling Gebyrer 2022, avgiftsfritt - kr
For behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner 31.031
I tillegg til ovennevnte betales det pr tomt kr 1.350
For vesentlige endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 21.390
For mindre endringer av regulerings- eller bebyggelsesplaner 6.791