Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 er det kommunene som har ansvaret for borgerlige vielser.

Hvem kan gifte seg hos oss?

Alle som ønsker det kan gifte seg borgerlig i Gjerstad kommune. Det er ordfører og varaordfører som i utgangspunktet har vigselsmyndighet. I tillegg sørger kommunen for at det skal være vigslere av begge kjønn, og gir vigselsmyndighet dersom dette blir aktuelt.

Vilkår for å gifte seg:

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Lenke til skatteetatens nettsider der du finner nødvendig informasjon og søknadsskjema for prøvingsattest.

Dere må være klar over at prøvingsattesten som utstedes bare er gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Når kan vi gifte oss?

Fortrinnsvis i kontortiden i ukedagene (mandag til fredag). I kontortiden er vielsen gratis, men hvis du har ønske om å gifte deg utenfor kontortiden mandag til fredag må du betale kr 1 000.

Når dere har mottatt prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale tid.

Husk at dette må gjøres i god tid, senest tre uker før ønsket bryllupsdato.

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel i Gjerstad, send bestilling til: postmottak@gjerstad.kommune.no.

Bestillingen må inneholde:

  • Ønsket dato og tidspunkt for vielse

(Skriv gjerne opp alternative datoer i tilfelle førstevalget er opptatt)

  • Fullt navn og adresse
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • Spesielle behov og eventuelle ønsker
  • Om ringer skal settes på under seremonien

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer.

Sende eller levere papirene

Original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av brudeparets legitimasjon må sendes inn senest to uker før ønsket vielsesdato til: Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad.

Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt i kommunehusets resepsjon. Konvolutten må merkes tydelig at det gjelder vielse.

Vielsesdagen

Kommunen tilbyr kommunestyresalen i Almuestaua som lokale til vielsen.

Dersom du har ønske om annet lokale enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning, pynt e.l.) må du ordne og betale dette selv.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Hvordan foregår seremonien

Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Husk at både brudeparet og vitnene må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Seremonien varer i 10-15 minutter.

Vigsler leser opp vigselsformularet (en fastsatt tekst for borgerlig vielse). Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller og erklært som rette ektefolk.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter, gjerne når dere bestiller tid for vielsen.

Til slutt må dere sammen med forloverne og vigsler undertegne vigselsboken.

Kommunen ønsker å tilrettelegge så vigselen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet.

Etter vielsen

Bekreftet kopi av utfylt og signert vigselsmelding sendes til ekteparet per post første virkedag etter vielsen. Dette vil være deres midlertidige vigselsattest. Kommunen sender og melding om vielsen til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Dersom du skal endre navn som resultat av vielsen må du ordne dette selv. Informasjon om hvordan du søker om dette finner du på Skatteetatens nettsider.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med Politiet i ditt distrikt. 

Referanser