Kommunale kulturmidler

Gjerstad kommune setter årlig av en sum til kulturmidler som lag og foreninger i kommunen kan søke på. Følg med i avisa og kommunens FB-side , for å se hvilke kriterier som ligger til grunn. Dette kan variere noe fra år til år.

Frist 2022

Fristen for å søke kulturmidler er 22. april 2022.

Se artikkel nederst på denne siden for å søke om midler. Der finner du også elektronisk søknadsskjema.

Kommunen har 200 000 kroner som kan fordeles. Søknader om midler til drift og aktiviteter for barn og unge under 20 år vil bli prioritert.

Opprinnelig søknadsfrist var 22. april 2022. Søknadsfristen er nå utsatt til 20. mai 2022. (Oppdatert 2.5.2022)

Foreningen søker på elektronisk søknadsskjema. Her kan du laste opp årsregnskap og budsjett. Du får mulighet til å lagre søknaden som pdf-fil, og du vil motta kvittering på epost.

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef