Kommunale kulturmidler

Gjerstad kommune setter årlig av en sum til kulturmidler som lag og foreninger i kommunen kan søke på. Følg med i avisa og kommunens FB-side , for å se hvilke kriterier som ligger til grunn. Dette kan variere noe fra år til år.

Frist 2019

Fristen for å søke kulturmidler er 25. april 2019.

Kommunen har 50 000 kroner som kan fordeles. Søknadsfristen er 25. april 2019.

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 37 11 97 38
Mobil 907 10 200

Biblioteksjef