Kommunale kulturmidler

Gjerstad kommune setter årlig av en sum til kulturmidler som lag og foreninger i kommunen kan søke på. Følg med i avisa og kommunens FB-side , for å se hvilke kriterier som ligger til grunn. Dette kan variere noe fra år til år.

Frist 2023

Fristen for å søke kulturmidler er 23. april 2023.

Se artikkel nederst på denne siden for å søke om midler. Der finner du også elektronisk søknadsskjema.

Artikkelliste