Kommunale kulturmidler

Gjerstad kommune setter årlig av en sum til kulturmidler som lag og foreninger i kommunen kan søke på. Følg med i avisa og kommunens FB-side , for å se hvilke kriterier som ligger til grunn. Dette kan variere noe fra år til år.

Frist 2021

Fristen for å søke kulturmidler er 21. mai 2021.

Se artikkel nederst på denne siden for å søke om midler. Der finner du også elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er 21. mai 2021.

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 907 10 200

Biblioteksjef