Lag og foreninger for eldre

Navn

Leder

   

Gjerstad Eldresenter

Henny Braaten

905 31 655

 

Gjerstad Pensjonistforening

Nils Audun Gryting

414 15 940

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 90 71 02 00

Biblioteksjef