Lag og foreninger for eldre

Navn

Leder

   

Gjerstad Eldresenter

Henny Braaten

905 31 655

 

Gjerstad Pensjonistforening

Nils Audun Gryting

414 15 940

Kontaktinformasjon

Carolina Moland
Kultursekretær (tirs, ons, annenhver fre)
E-post
Telefon 37 11 97 20
Mobil 915 74 763

Kultursekretær i 50 % stilling (tirsdag, onsdag og annenhver fredag)