Menigheter og religiøse foreninger

Navn

Leder

   

Betel Gjerstad

Rolf Valle

37 15 72 82

 

Fiane Normisjon

Marie Mæsel

984 81 206

knumaese@online.no

Gjerstad Frikirke

Randi Brødsjø

37 15 72 41

 

Misjonsringen

Kari Gryting

900 28 247

 

Gjerstad Normisjon

Einar Rundholt

905 10 443

 
Den Norske Kirke, Gjerstad Torgeir Øverland, Kirkeverge 456 33 400 www.gjerstad.kirken.no

Kontaktinformasjon

Randi Lundvall
Biblioteksjef/kulturkonsulent
E-post
Telefon 90 71 02 00

Biblioteksjef