Menigheter og religiøse foreninger

Navn

Leder

   

Betel Gjerstad

Rolf Valle

37 15 72 82

 

Fiane Normisjon

Marie Mæsel

984 81 206

knumaese@online.no

Gjerstad Frikirke

Randi Brødsjø

37 15 72 41

 

Misjonsringen

Kari Gryting

900 28 247

 

Gjerstad Normisjon

Einar Rundholt

905 10 443

 
Den Norske Kirke, Gjerstad Torgeir Øverland, Kirkeverge 456 33 400 www.gjerstad.kirken.no

Kontaktinformasjon

Carolina Moland
Kultursekretær (tirs, ons, annenhver fre)
E-post
Telefon 37 11 97 20
Mobil 915 74 763

Kultursekretær i 50 % stilling (tirsdag, onsdag og annenhver fredag)