Torbjørnshall (flerbrukshall)

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer i forbindelse med koronasituasjonen - dette kan i perioder begrense bruken av Torbjørnshall og muligheten til å avholde treninger og arrangementer i hallen.

Gjerstad kommunes første flerbrukshall, Torbjørnshall, ble offisielt åpnet 21. september 2019.

Flerbrukshallen rommer idrettshall, garderober, sosialt rom, kjøkken og treningsrom. Idrettshallen har en aktivitetsflate på 25 x 45 mtr. Den kan deles inn i 3 like store deler, så tre skoleklasser kan ha gym samtidig, eller tre forskjellige idretter kan trene parallelt.

Abel skole disponerer hallen til kl 1630 hver skoledag mandag - fredag. Eventuelle henvendelser om bruk av hallen eller svømmebasseng i skoletiden rettes til Abel skole.

Faste brukstider:

Det tildeles trenings- og aktivitetstider, etter søknad fra de gruppene som ønsker faste brukstider, sesongvis (følger skoleåret). Alle som får tildelt brukstid plikter å stille på et informasjonsmøte før oppstart av sesongen hvor en vil gjennomgå låneavtaler for anlegget, brann- og rømningsrutiner samt andre avklaringer angående bruk.

Lag og foreninger som ønsker brukstid i hallen må oppnevne en søknadsansvarlig, som koordinerer innmelding av ønsker for sitt lag/forening. Hvis flere ønsker samme tidsrom, forsøker vi å finne løsninger. Aktiviteter for barn og unge prioriteres først og deretter ukentlige aktiviteter fremfor mer sporadiske.

Lån til andre formål: 

Det er også mulig å låne hallen til andre formål, så som selskaper, arrangementer, messer, møter m.m., dette primært i helger. I slike sammenhenger skal det i alle tilfelle legges på beskyttelsesgolv for å unngå skader på sportsgolvet. Beskyttelsesgolvet består av teppefliser i størrelse 1x2 mtr og det kan legges i hele hallen eller i mindre del av hallen i henhold til hvor stor del som skal brukes.

Tilgjengelig utstyr:

  • Mobil scene på inntil 80 m2, denne monteres/demonteres for hver gang den er i bruk.
  • 600 stoler
  • Lydanlegg
  • Lysutstyr

Forespørsler om lån eller annet omkring bruk av Torbjørnshall kan rettes til Gøran Brovig Olsen, goran.brovig.olsen@gjerstad.kommune.no, evt til Tonje Berger Ausland. Det skal gjøres egen avtale ved bruk av scene, lyd- og lysutstyr, dette skal kun brukes av person som har hatt opplæring i bruk av utstyret.

Reglement for lån av svømmehallen kommer, og publiseres her. Ta kontakt hvis du har spørsmål om lån av svømmehallen.

 

Frist for søknad om fast halltid høst/vintersesong

De lag og foreninger som ønsker å ha fast halltid kommende sesong skal sende skriftlig søknad til kommunen pr mail til goran.brovig.olsen@gjerstad.kommune.no

Satser for egenbetaling for 2023 ved utlån av Torbjørnshall og svømmehall (PDF, 2 MB) - side 64 og 65, vedtatt av kommunestyret 15.12.22 

Søknadsskjema for utlån til enkeltarrangement (DOCX, 22 kB)

Retningslinjer Brann  (som alle låntakere må signere for at de har satt seg inn i) (DOC, 34 kB)

Tid til rigging og rydding skal tas med i søknaden, og er en del av tidsrommet for lån av hallen.