Turområder

Gjerstad kommune har mange flotte friluftsområder som brukes aktivt hele året. I 2016 ble det ferdigstilt et nytt turkart med turguide for Gjerstad kommune, utarbeidet av Friluftsrådet Sør. I følge de registreringer som ble gjort i dette arbeidet, har kommunen ca. 124 km merka sommerløyper og 26 km skiløyper. De flotte friluftslivmulighetene har gjort at områdene har vært attraktive for folk langt utenfor kommunens grenser.

hjemmesida til Friluftsrådet Sør kan du få oversikt over de turkartene som foreligger og hvor du kan få kjøpt kart. På denne sida kan du også klikke deg inn på Friluftskartet der du får oversikt over mange merka turløyper, turforslag m.m.

Kart og turguide for Gjerstad kommune selges samlet for kr. 120,-  på følgende steder:

- Kommunehuset (Vi selger også kart for våre nabokommuner: Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Nissedal)

- YX Gjerstad (Egddalen)

- YX Brokelandsheia (E18)

Gjerstad kommune har i tillegg utarbeidet nappekart for fire forskjellige turområder i Gjerstad;

(link til kartene finnes på kommunens nettside slik den foreligger nå)

Nappekartene kan også fås på kommunehuset.

Oversikt over oppkjørte skiløyper vinterstid, finner du her (link til Havrefjell turlags infoside og GPS-tracking).

Gjerstad kommune har utarbeidet en sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Denne finner du her. Den gir en oversikt over kommunens målsetninger på området, dagens anlegg, utfordringer samt planer videre.