Viktige friluftsområder

For tiden (høst 2018) pågår en kartlegging av viktige friluftsområder i Gjerstad som vil bli publisert oversikt over når kartleggingen er ferdig. Den skal sluttføres i 2018 og kan danne et viktig grunnlag for statlig sikring av de mest verdifulle områdene og derav muligheter for offentlige midler.