Regionalt næringsfond

For landbruksetablering som ikke er knyttet til tradisjonelt landbruk kan det også søkes tilskudd fra det regionale næringsfondet