Regionalt næringsfond

For landbruksetablering som ikke er knyttet til tradisjonelt landbruk kan det også søkes tilskudd fra det regionale næringsfondet

Kontaktinformasjon

Ole Andreas Liljedahl Sandberg
Næringssjef
E-post
Telefon 957 56 199